ГРЕБЕНЬ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Викладач школи: Школа науково технічної творчості

Facebook: https://www.facebook.com/roman.hreben

Освіта:

Навчальний заклад: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ступінь: магістр
Назва спеціальності: «Технологічна освіта»
Період навчання: 2007-2012р.р.
Кваліфікація: викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій.

 

Професійні знання та навики:

На посаді заступника директора з навчально-виховної роботи в КЗ ТМР «СЮТ» з вересня 2012 року.

В коло обов’язків входить: організація  поточного і перспективного планування діяльності педагогічного колективу. Координація  роботи  керівників гуртків та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм. Організація і координація  розробки необхідної навчально-методичної документації. 

Здійснення систематичного контролю за якістю освітнього процесу та роботою гуртків. Аналіз  роботи педагогів. Внесення пропозиції щодо вдосконалення роботи гуртків.

Допомога педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, складанні  розкладу занять гуртківців та іншої діяльності закладу.