ШКОЛА НАУКОВО ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ


Чому Ваша дитина навчиться у цьому напрямку школи?

Особливого значення в період переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства набуває науково-технічний напрям позашкільної освіти. Основною метою школи науково-технічного напряму є формування компетентностей особистості в процесі науково-технічної творчості, формування пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей. Невід’ємною складовою частиною освіченості кожної сучасної людини є вміння орієнтуватись у потоці різноманітної інформації, в світі техніки, що сприяє розвитку особистості, самостійності та її самовизначенню у житті. Дитяча технічна творчість — наймасовіша форма залучення дітей і молоді до творчості. Вона спрямована не тільки на ознайомлення вихованців із різноманітним світом техніки, розвиток їхніх здібностей, а й на трудове виховання та політехнічну освіту. Дитяча технічна творчість — це опанування технікою й технологією креслення, моделювання, конструювання, цілеспрямований процес навчання і розвитку творчих здібностей учнів (вихованців, слухачів). Дитяча технічна творчість — це формування готовності вихованців до обгрунтованого вибору професії, усвідомлення значення новаторства й винахідництва, цілеспрямованість, готовність до подолання труднощів на шляху досягнення мети. Шлях сьогоднішнього вихованця до майбутнього винахідника, науковця починається від власноруч сконструйованої механічної іграшки чи моделі до найсучасніших електронних приладів, лазерних пристроїв, виготовлених у технічних гуртках, наукових об'єднаннях учнів. Отже, технічна творчість — це свобода вибору, крок у невідоме, це новизна, здогадка, евристичне прозріння, що викликає натхнення, радість, віру у свої можливості. Технічна творчість розвиває у вихованців відчуття форми, гармонії, композиції, симетрії, розуміння того, що художнє начало присутнє при створенні будь-якого виробу, тобто технічна творчість нерозривно пов'язана з естетичним вихованням, з художньо-конструкторською діяльністю. Вона розвиває у дітей допитливість, гнучкість мислення, пам'ять, цілеспрямованість, уміння передбачати. А ще — усвідомлення користі й краси праці, радість від творчого процесу.


Викладачі


ГРЕБЕНЬ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ

ГРЕБЕНЬ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ


Дізнатись
КОМЕНДАЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ПИЛИПОВИЧ

КОМЕНДАЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ПИЛИПОВИЧ


Дізнатись
НАКОНЕЧНИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

НАКОНЕЧНИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ


Дізнатись
ЧУБАТИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

ЧУБАТИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ


Дізнатись

Досягнення наших учнів

Фотогалерея