ТЕХНІЧНИЙ ДИЗАЙН


Чому Ваша дитина навчиться у цьому напрямку школи?

Актуальність програми гуртка технічного дизайну полягає в тому, що вона спрямована на формування у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Заняття за програмою з технічного дизайну - це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки та естетики, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок. Дана навчальна програма реалізується у гуртках науково-технічного напряму художньо-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 12 до 18 років.


Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей: •пізнавальна - оволодіння основними поняттями та знаннями певного напрямку, особливостями відповідного профілю; •практична - навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі; вміти практично використовувати набуті знання, уміння і навички; •творча - забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи; •соціальна - розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховувати шанобливе ставлення до надбань духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур.


У гуртку діти поглиблюють свої знання з базових предметів, зокрема з фізики, математики, трудового навчання, вивчають техніку малюнка, основи креслення, набувають необхідних навичок практичної роботи, ознайомлюються з інструментами та матеріалами, що використовуються в роботі дизайнера. Навчально-виховний процес будується на основі особистісно- орієнтованого навчання і виховання. Під час проведення занять застосовуються як традиційні, так й інноваційні педагогічні технології, використовуються сучасні інформаційно-технологічні засоби навчання. Перевірка та оцінювання знань і умінь учнів здійснюються на узагальнюючих заняттях, різноманітних виставках , конкурсах, змаганнях. За участь на виставках та конкурсах гуртківці отримують грамоти та дипломи. Заняття у гуртку проводяться на базі ЗОШ – 23, у Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі та на Станції юних техніків.Викладачі


ГОРДІЙ НАТАЛІЯ РОСТИСЛАВІВНА

ГОРДІЙ НАТАЛІЯ РОСТИСЛАВІВНА


Дізнатись

Досягнення наших учнів

Фотогалерея