IT Start


Чому Ваша дитина навчиться у цьому напрямку школи?

Актуальність програми пов’язана із стрімким розвитком комп’ютерної техніки, яка є однією з характерних прикмет сучасності. Інформаційні технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Те, що не так давно вважалось фантастикою, тепер, завдяки прогресу в галузі комп’ютерних технологій, стало реальністю. Комп’ютерні технології застосовують у промисловості, у банках і на складах, у системах зв’язку та управлінні транспортом, видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. Практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій. Саме тому зростає попит на спеціалістів у галузі комп’ютерних технологій. Навчальна програма реалізується у гуртках науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю та спрямована на вихованців віком від 12 років до 18 років. Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування основами інформатики та обчислювальної техніки. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями про інформацію та її властивості; структурою обчислювальної системи; операційної системи Windows; практична – оволодіння навичками використання прикладного програмного забезпечення для виконання практичних завдань, формування практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій, роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального призначення; реалізація дій з використанням засобів операційної системи Windows; творча − забезпечення розвитку мислення, творчих здібностей вихованців, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування у вихованців здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, творчої ініціативи та самореалізації; соціальна – виховання культури праці, творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності. Навчання у гуртку сприяє поглибленню знань шкільної програми, кращому засвоєнню матеріалу, удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами і забезпечує професійну орієнтацію вихованців. При укладанні програми враховано Державний стандарт базової і повної середньої освіти – освітні галузі: «Технології», «Природознавство», «Математика».


Викладачі


МАТВІЙЧУК АНДРІЙ МИРОНОВИЧ

МАТВІЙЧУК АНДРІЙ МИРОНОВИЧ


Дізнатись

Досягнення наших учнів

Фотогалерея