Основи комп'ютерних технологій


Чому Ваша дитина навчиться у цьому напрямку школи?

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу. Вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. Перш ніж почати працювати за комп’ютером, корисно ознайомитись з його основними компонентами. Також важливим є свідоме та вміле використання різноманітного програмного забезпечення, комп’ютерних технологій, в процесі яких застосовується комп’ютерна техніка. Програма з основ інформаційних технологій спрямована на ознайомлення учнів із сучасним персональним комп’ютером (ПК), його програмним забезпеченням та периферійними пристроями. Практична частина програми спрямована на формування вмінь та навичок роботи з різноманітними комплектуючими ПК, периферійними пристроями та програмними інструментами, вміння застосовувати отримані знання на практиці. Програма передбачає варіативність форм, методів та засобів навчання. У навчально-виховному процесі застосовуються як традиційні методи навчання та виховання, так і інноваційні (метод проектів, тренінгові технології, формування творчої особистості, колективного творчого виховання, розвивального навчання та ін.). Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань та інших масових заходів. Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі тестувань, змагань і підсумкових рейтингових підрахунків. Для забезпечення ефективності навчання використовуються різноманітні засоби: наочні матеріали, тестові картки, технічні засоби навчання.


Викладачі


ЧУБАТИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

ЧУБАТИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ


Дізнатись

Досягнення наших учнів

Фотогалерея