ШКОЛИ


ШКОЛА МОДЕЛІЗМУ


Конструювати прості і більш складні моделі, запуск моделей ракет, авіа-, автотрасових, судномоделей; розвиток креативного, логічного мислення; акуратність, точність у виконанні роботи, формування зацікавленості до техніки, прийняття самостійних рішень – основне завдання школи моделізму.

Детальніше

ШКОЛА НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ


Кольоровий картон, білосніжний папір, фарби, кусочки тканини, бісер – все це, помножене на фантазію та уяву вихованців, перетворюється на прекрасні мистецькі витвори, які прикрашають нашу сіру буденність. Такі перетворення можливі завдяки відданості творчих педагогів, майстрів-професіоналів, людей, закоханих у свою справу.

Детальніше

ШКОЛА ІНФОРМАТИКИ


Тут діти різних вікових категорій мають можливість вивчати основи, спільні для всіх галузей застосування інформаційних технологій, щоб разом з навичками практичної роботи на комп’ютері отримувати необхідну базу знань для подальшого навчання та розуміння інформаційних процесів у сучасному суспільстві, виробництві, техніці та зв’язку.

Детальніше

ШКОЛА НАУКОВО ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ


Особливого значення в період переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства набуває науково-технічний напрям позашкільної освіти. Основною метою школи науково-технічного напряму є формування компетентностей особистості в процесі науково-технічної творчості, формування пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей. Невід’ємною складовою частиною освіченості кожної сучасної людини є вміння орієнтуватись у потоці різноманітної інформації, в світі техніки, що сприяє розвитку особистості, самостійності та її самовизначенню у житті. Дитяча технічна творчість — наймасовіша форма залучення дітей і молоді до творчості. Вона спрямована не тільки на ознайомлення вихованців із різноманітним світом техніки, розвиток їхніх здібностей, а й на трудове виховання та політехнічну освіту. Дитяча технічна творчість — це опанування технікою й технологією креслення, моделювання, конструювання, цілеспрямований процес навчання і розвитку творчих здібностей учнів (вихованців, слухачів). Дитяча технічна творчість — це формування готовності вихованців до обгрунтованого вибору професії, усвідомлення значення новаторства й винахідництва, цілеспрямованість, готовність до подолання труднощів на шляху досягнення мети. Шлях сьогоднішнього вихованця до майбутнього винахідника, науковця починається від власноруч сконструйованої механічної іграшки чи моделі до найсучасніших електронних приладів, лазерних пристроїв, виготовлених у технічних гуртках, наукових об'єднаннях учнів. Отже, технічна творчість — це свобода вибору, крок у невідоме, це новизна, здогадка, евристичне прозріння, що викликає натхнення, радість, віру у свої можливості. Технічна творчість розвиває у вихованців відчуття форми, гармонії, композиції, симетрії, розуміння того, що художнє начало присутнє при створенні будь-якого виробу, тобто технічна творчість нерозривно пов'язана з естетичним вихованням, з художньо-конструкторською діяльністю. Вона розвиває у дітей допитливість, гнучкість мислення, пам'ять, цілеспрямованість, уміння передбачати. А ще — усвідомлення користі й краси праці, радість від творчого процесу.

Детальніше